Cenné papíry

Emitent ·         Ten, kdo listiny vystavil ·          Subjekt, který CP vydává (banky, stát a firma) Komitent…