Vždy je důležité mít po ruce něco dobrého a kvalitního na zub


AÅ¥ už se na to budete dívat z jakékoliv stránky, cyklistika, aÅ¥ už tak silniÄní nebo horská, se jednoznaÄnÄ› Å™adí mezi vytrvalostní sporty. Proto je potÅ™eba pÅ™i jejím provozování doplňovat živiny a tekutiny nejen pÅ™ed samotným výkonem, ale i bÄ›hem výkonu a po nÄ›m. Bude-li váš sportovní výkon trvat déle než 30 minut, je v každém případÄ› potÅ™eba tÄ›lu dodat tekutiny. V naší sekci doplňkové výživy naleznete iontové nápoje, které mají za úkol v první Å™adÄ› doplnit tekutiny a samozÅ™ejmÄ› i látky, které se pÅ™i zátěži z tÄ›la ztrácejí – tedy minerály. Specialized vám nabízí nejrůznÄ›jší iontové nápoje s různými příchutÄ›mi. Na naÅ¡ich internetových stránkách si zcela jistÄ› vyberete.

Doplňte svou výbavu naše iontové nápoje

NaÅ¡e iontové nápoje samozÅ™ejmÄ› obsahují i sacharidy, které jsou zdrojem energie. Jejich podíl je vÅ¡ak pouze tak vysoký, že neovlivní negativnÄ› váš sportovní výkon zatížením trávicího traktu. A proÄ jsou sacharidy v iontových nápojích tak důležité? Svalový glykogen, jako hlavní zdroj energie, se vyÄerpá již po dvou hodinách vytrvalostního výkonu. Proto je energii tÅ™eba doplnit. Specialized vám nabízí kvalitní a dobré iontové nápoje, které jsou příjemné a chuÅ¥ovÄ› výborné.