Nakupování a fetišismus

Lidská psychika je nádoba dosud neprobádaná, každý zkušený lékař, jehož oborem je psychiatrie a psychologie, vám to potvrdí. Vědecká obec se nemůže zdaleka chlubit, že zná všechna tajemství lidské duše, ta totiž nemusí ani zdaleka souviset s defekty fyzického těla, potažmo mozku a nervové soustavy.
nákupní centrum
Lidé si svůj život snaží usnadnit a mnohdy si jej naopak touto činností nevědomky komplikují. Patří sem i tzv. fetišismus. Mnozí z vás si jej spojují výhradně se sexuální oblastí, ale není to tak docela pravda, jedná se o jev velice rozšířený do všech sfér lidského života. Fetišistou lze totiž označit každého, kdo vzývá nějaký neživý předmět až takovým způsobem, že jej upřednostňuje před kontaktem s lidmi.
obchod bez lidí
Uctívání různých předmětů bylo poměrně běžné v prastarých kulturách a souviselo s šamanskými praktikami „primitivních civilizací“. Lidé byli tehdy na nižší duchovní úrovni a nechali se snadno manipulovat věcmi, kterým přisuzovali nadpřirozené síly a magickou moc. Dokonce některé předměty měly mnohem vyšší hodnotu, než lidská osobnost. Stávalo se, že kvůli fetiši byli lidé masakrováni a zabíjeni.

Novodobý fetiš

Většina z nás dnes takovéto praktiky neuctívá, přesto lze stále mnoho lidí označit za novodobé fetišisty. Nejde sice o kouzelnou moc předmětů ve smyslu vysílání energie, ale souvisí s hromaděním věcí a pocitem falešného bezpečí a uspokojení. Tento kult se vyvinul za posledních dvacet let v poměrně rozšířený jev a psychologové před ním častokrát varují. Údajně až třetinu lidí, převážně žen, uspokojuje nakupování věcí, které nutně v tu chvíli nepotřebují, a prožívají jisté vzrušení v okamžiku, kdy je mají v nákupním košíku. Mohou to být třeba rukavice, deštníky, boty, klobouky, šátky, trička. Vzrušení se stupňuje ve chvíli, kdy prochází mezi regály a mají neodolatelnou touhu mít doma třeba celou sadu keramických hrnků, které ale vůbec nemusí užít.
nákup oblečení

Zajímavé výsledky průzkumu

Z malého průzkumu, kterého se zúčastnilo zhruba půl druhého tisíce dotázaných, lze vyčíst zajímavé údaje. Přibližně třetina z nich se považuje za nákupního nebo jiného fetišistu. Zhruba třetiny lidí se tento jev vůbec netýká a nemají potřebu jej řešit. Dvacet procent z nich naprosto tuto úchylku toleruje a nepovažují ji za nebezpečnou, zvláště pokud se jich osobně netýká. Pouhá tři procenta respondentů se domnívají, že by se fetišisté měli začít léčit.