Co nás čeká s příchodem nového roku

Ti, kdo se zabývají peněžnictvím a mají zkušenosti v této oblasti, tvrdí, že ekonomika by si v nadcházejícím roce měla vést velmi dobře, i když tato pozitivní vyhlídka má trhlinky, kterými je často diskutovaný Brexit. Původní předpoklady byly až výrazně kladné, bohužel na ekonomiku příští rok jisté nástrahy přeci jenom čekají. Mělo by dojít k mírnému zastavení jejího růstu. Ovšem na druhou stranu toto bude vyváženo rostoucími investicemi.
Ekonomika naší země je ohrožena venkovními vlivy, nejvíce ohrožující je již zmíněný Brexit, kterým by se výrazně omezilo obchodování v rámci Evropské unie a V. Británie. Právě kvůli vystoupení V. Británie z řad států Evropské unie bude mít vliv i na ekonomiku naší země.
euro koule
Růst ekonomiky během následujících měsíců by měl podle odborníků poklesnout o zhruba 0,4 procenta, i když to je samozřejmě jen předpoklad. Hrubý národní produkt by se měl vyvíjet o něco pomaleji, než tomu bylo v roce stávajícím. To, čeho ekonomika dosáhla do teď, se pomalu zastaví, nebude to ale nic tragického, neboť již zmíněné investice spolu s tím, co utratí běžné domácnosti, budou růst, i když malý, držet nad vodou.
Rizikovým faktorem je pro nás mezinárodní obchod, kde nepanuje zrovna ideální atmosféra. USA uvalily clo na dovážené produkty, kdy se v podobné situaci můžeme ocitnout ve chvíli, kdy nedojde k dohodě v rámci Brexitu.
Dobrou zprávou je, že nezaměstnanost dosáhla nejnižší možné hodnoty za poslední roky. Firmy mezi sebou budou bojovat o zaměstnance a tím se budou zvyšovat mzdy.
spolupráce panáčků
Pro ekonomiku jako takovou jsou důležitými články domácnosti a nízká míra nezaměstnanosti.
Co se týká inflace, ta by se měla držet na svých dvou procentech. Jak to tak vypadá, příští rok by nás žádné negativní změny čekat neměly, alespoň co se týče ekonomiky. A doufejme, že nový rok přinese jen samá pozitiva.