Cenné papíry

Emitent

· Ten, kdo listiny vystavil

· Subjekt, který CP vydává (banky, stát a firma)

Komitent

· Majitel cenných papíru

· Osoba oprávněná požadovat plnění závazku

· listina, která je bezprostředním nositelem práva

· ztělesňuje majetkové právo vlastníka vůči tomu, kdo jej vystavuje

· mají nominální hodnotu (podle tržní hodnoty/kurzu)

Dělení

Peněžního trhu

Na jeden rok

Šek a směnka

Kapitálového trhu

Na jeden rok a více

Majetkové (akcie, podílové lístky)

Úvěrové (dluhopisy, obligace)

· Úrokové (dluhopisy, obligace)

· Výnosové (akcie)

· Neúročné (šeky a losy)

· Podle vystavitele

papírové jednodolarovky

AKCIE

· 2 druhy práv → společník

· může se podílet na řízení

→ majetkové

· podíl ze zisku → dividenda

· podíl na likvidačním zůstatku

· Akcie se vydává v nominální hodnotě od datumu vydání na jméno a sídlo společnosti

· Druhy

· Kmenové – neomezené

· Prioritní

· Zaměstnanecké → kolektivní smlouva

→ někdy akcie za odměnu

· Kurz akcií je ovlivněn prestiží firmy a dne vyplácení dividendy, politickou a ekonomickou situací

· Dividenda se vydává jednou za rok

DLUHOPIS (Obligace bond)

· Spojeno s právem majitele požadovat splacení dluhů v nominální hodnotě a vyplacení výnosů

· Vydává je stát, bankovní společnosti

SMĚNKA

· Obsahuje písemný závazek emitenta zaplatit v určité době a místě směnečnou sumu určité osobě

ŠEK

· Majitel účtu v peněžním ústavu přikazuje peněžnímu ústavu zaplatit určenou částku šeku nebo uvedené osobě

· Je splatný 8 dnů po vystavění
hodnota bankovek

PODÍLOVÉ LISTY

· Vydávány podílovými fondy

· Zakládají ho investiční společnosti nebo banky, které shromažďují prostředky

· Podílníci nemají právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu

A kde si vlastně něco takového nakoupit? Máme dvě možnosti.

Regulovaný trh

· má stanovená pravidla

· členy obvykle firmy

· zaměstnává makléře (fyzická osoba s oprávněním provádět obchody)

· Pražská burza

Neregulovaný trh

· obdoba běžného obchodování

· dohoda kupujícího a prodávajícího na ceně a podmínkách

Koupě/ prodej

· uzavírat smlouvu s obchodníkem s CP

· přímo od vlastníka CP