Cenné papíry


Emitent

·         Ten, kdo listiny vystavil

·          Subjekt, který CP vydává (banky, stát a firma)

Komitent

·         Majitel cenných papíru

·         Osoba oprávněná požadovat plnění závazku

·         listina, která je bezprostředním nositelem práva

·         ztělesňuje majetkové právo vlastníka vůči tomu, kdo jej vystavuje

·         mají nominální hodnotu (podle tržní hodnoty/kurzu)

 

Dělení


Peněžního trhu


Na jeden rok


Šek a směnka


Kapitálového trhu


Na jeden rok a více


Majetkové (akcie, podílové lístky)


Úvěrové (dluhopisy, obligace)

 

·         Úrokové (dluhopisy, obligace)

·         Výnosové (akcie)

·         Neúročné (šeky a losy)

·         Podle vystavitele

 papírové jednodolarovky

AKCIE

·         2 druhy práv → společník


·         může se podílet na řízení

→ majetkové


·         podíl ze zisku → dividenda


·         podíl na likvidačním zůstatku

·         Akcie se vydává v nominální hodnotě od datumu vydání na jméno a sídlo společnosti


·         Druhy

·         Kmenové – neomezené

·         Prioritní

·         Zaměstnanecké → kolektivní smlouva

→ někdy akcie za odměnu

·         Kurz akcií je ovlivněn prestiží firmy a dne vyplácení dividendy, politickou a ekonomickou situací

·         Dividenda se vydává jednou za rok

DLUHOPIS (Obligace bond)

·         Spojeno s právem majitele požadovat splacení dluhů v nominální hodnotě a vyplacení výnosů

·         Vydává je stát, bankovní společnosti

SMĚNKA

·         Obsahuje písemný závazek emitenta zaplatit v určité době a místě směnečnou sumu určité osobě

ŠEK

·         Majitel účtu v peněžním ústavu přikazuje peněžnímu ústavu zaplatit určenou částku šeku nebo uvedené osobě

·         Je splatný 8 dnů po vystavění
hodnota bankovek

PODÍLOVÉ LISTY

·         Vydávány podílovými fondy

·         Zakládají ho investiční společnosti nebo banky, které shromažďují prostředky

·         Podílníci nemají právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu

A kde si vlastně něco takového nakoupit? Máme dvě možnosti.

Regulovaný trh

·         má stanovená pravidla

·         členy obvykle firmy

·         zaměstnává makléře (fyzická osoba s oprávněním provádět obchody)

·         Pražská burza

Neregulovaný trh


·         obdoba běžného obchodování


·         dohoda kupujícího a prodávajícího na ceně a podmínkách

Koupě/ prodej

·         uzavírat smlouvu s obchodníkem s CP

·         přímo od vlastníka CPJak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup