Jak zjistíme, zda u deratizace cena odpovídá výkonu?


I do toho nejudržovanějšího domu se mohou nastěhovat nezvaní hosté. Jistě, šance, že se tak stane, je podstatně menší, avšak stále tu je. Mezi nejméně příjemné, avšak poměrně časté návštěvníky, počítáme například myši a jejich příbuzné krysy a potkany, šváby, škvory či blechy.

Hlavním důvodem, proč o jejich přítomnost nestojíme, a proč se jich chceme co nejdříve zbavit, pokud se k nám již nastěhují, jsou problémy, které sebou přináší. Mohou snadno poškodit náš majetek, znehodnotit skladované potraviny, ale především přenášet nejrůznější nemoci. A o to nikdo z nás nestojí.

svab2

Pokud jejich přítomnost zjistíme, pak obvykle zkoušíme jako první možnost nejrůznější běžně prodávané přípravky, ať už jsou to nejrůznější postřiky, jedy či pastičky. Ovšem ani ty někdy zkrátka nestačí, a abychom se nezvaných hostů zbavili, je potřeba pozvat odborníka.

Je jasné, že ti mají mnohem více znalostí a zkušeností, ale především lepší vybavení. Je tedy pravděpodobné, že odvedou dobrou práci. Avšak pochopitelně si za ni nechají zaplatit, a tato částka mnohdy nebývá nejmenší. Proto se mnoho lidí ptá, zda u deratizace cena skutečně odpovídá tomu, co pro nás vykonali.

Abychom to zjistili, je potřeba se podívat na náklady, které firma s onou prací měla. Zde se započítávají samozřejmě použité prostředky, ale také mzdy zaměstnanců, doprava, do níž se počítají jak spotřebované pohonné hmoty, tak amortizace automobilu, a v neposlední řadě také zisk dané firmy.

penize7

Je tedy vidět, že položek je zde poměrně dost. Jistě, některé mohou být zanedbatelné, například zmíněná amortizace automobilu, neboť ta se rozpočítává mezi mnoho zákazníků v průběhu několika let. Jiné však rozpočítat nemůžeme. Sem patří právě například mzdy či spotřebované přípravky.

Nákladů je tedy dost, a jak již bylo zmíněno, je potřeba počítat i se ziskem dané firmy. Pokud tedy chceme zjistit, za částka, kterou po nás požadují, není přemrštěná, stačí si jen spočítat náklady a podívat se, jaký bude mít firma zisk. Tak zjistíme odpověď.