Dětská agresivita

2020/02 07 03:02

Co dítě, to jiný typ, jiná povaha. Když se mu něco nelíbí, reaguje agresí ihned. Jiné musí zažít něco důrazného, než agresi vůbec použije. Důležitá je povaha jedince. Nemalou úlohu v tom hraje i postoj rodičů. Agresivitu ječ možné během výchovy tlumit a měnit jí na společensky přijatelné chování. Jsou ale situace, kdy můžeme agresivitu dítěte nechtěně provokovat a podporovat. Děti totiž rády opakují a odkoukávají od rodičů, kamarádů, sourozenců a dalších členů rodiny vše, co vidí. Negativní chování vidí rodiče také mnohdy zpětně u svých dětí, jako by se viděli v zrcadle. Proto první radou, jak vychovat klidné dítě je, abychom si hlídali své vlastní projevy a reakce.

dětská hra

Co provokuje agresi

1/ Agresívní kolektiv

Dítě potřebuje vědět, co může dělat v situaci, kdy bude nucené čelit agresivnímu kamarádovi. Nejlepší řešení je, aby dítě ustoupilo. Toto řešení je velmi složité a málokteré dítě v tomhle bude s námi zajedno. Je ale na místě. Je nutné, aby časem pochopilo, že fyzická agrese problém nevyřeší a naopak, provokuje další agresi. Je třeba očekávat, že párkrát přijde dítě domů zbité nebo v potrhaných šatech, než se podaří vštípit mu určité postoje a možnosti řešení situace.

2/ Zralost a nezralost vzhledem k věku

Výška věku bývá příčinou agresivního chování. Agrese je metoda první volby jako řešení jakékoliv neshody, často i neshody s dospělými. Napřahování na maminku, která kárá či trestá, kopání či jiné projevy vidíme u dětí kolem třetího roku věku často. Dá se říct, že v tomto věku je takové chování shodné se zralostí mozku daného jedince. Není však možné toto chování podporovat a v dítěti fixovat. Čím dříve začneme s výchovou, tím lépe se dá věc napravit.
agrese mezi dětmi

Pravidla výchovy proti agresi

1/ Nezasahujte mezi skupinu vrstevníků, pokud nehrozí zranění

2/ Pokud je to lze, rozdělte nenásilně a klidně oba protivníky odvedením jejich pozornosti na něco jiného

3/ Trénovat použití slovní obrany oproti fyzické je dobrá volba. Simulujte například doma situace, kdy s dítětem trénujeme jeho slovní obranu v určitých nastolených situacích. Tehdy můžeme i vhodně poradit, co je vhodné a co ne.

--CopyRights: vespapv.cz » Dětská agresivita

Posted by - Posted in Děti